Jak předložit věc soudu?

Co se děje poté, co jste určili, jaký soud v kterém členském státě je příslušný pro projednání dané věci?

Pokud chcete podat žalobu či návrh, musíte mít na paměti, že existují určitá vnitrostátní procesní pravidla, která je nutno dodržet. Tato pravidla se liší podle způsobu, jakým je daná věc předkládána soudu, jejich hlavním účelem je však pomoci vám předložit příslušné skutkové a právní okolnosti dostatečně jasně a úplně, aby soud mohl posoudit přípustnost a skutkovou podstatu vašeho případu.

Způsoby, jakými se věc překládá soudu, se mezi jednotlivými členskými státy liší. V závislosti na povaze a okolnostech návrhu a typu soudu existují rovněž rozdíly v rámci určitého členského státu. Pro předložení věci soudu je u některých soudů nutné vyplnit formulář nebo sestavit celý spis týkající se dané věci. V určitých případech lze toto učinit ústně.

Tyto rozdíly vysvětluje skutečnost, že spory předložené soudům jsou rovněž velmi rozmanité: podle jejich povahy může být jejich řešení více či méně složité. Je velmi důležité zajistit, že nic nechybí, aby byla se usnadnila práce soudce, aby se druhá strana mohla náležitě hájit a aby byl zaručen hladký průběh celého řízení.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Jste-li účastníky soudního sporu ve věci, v níž ne všechny skutečnosti souvisí se stejnou zemí, musíte ověřit, které právo použije soud při rozhodování.

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.