Kaip kreiptis į teismą?

Nustačius, kuris teismas kurioje valstybėje narėje kompetentingas nagrinėti bylą, ką daryti toliau?

Norint pareikšti ieškinį teismui, reikia laikytis tam tikrų procesinių taisyklių. Jos skiriasi atsižvelgiant į ieškinio rūšį, bet iš esmės šių taisyklių paskirtis – padėti pakankamai aiškiai ir išsamiai išdėstyti svarbias faktines bei teisines aplinkybes, kad teismas galėtų įvertinti ieškinio priimtinumą ir pagrįstumą.

Įvairiose valstybėse narėse taikomi skirtingi ieškinio pareiškimo teismui būdai. Be to, kiekvienoje valstybėje narėje šie būdai skiriasi atsižvelgiant į ieškinio rūšį ir aplinkybes bei teismo rūšį. Norint tam tikriems teismams pareikšti tam tikros rūšies ieškinius, gali prireikti pildyti blanką arba surinkti visą bylos medžiagą. Kai kuriais atvejais ieškinys gali būti pareiškiamas žodžiu.

Šiuos skirtumus galima paaiškinti tuo, kad teismams pareiškiami labai įvairūs ieškiniai: vienus spręsti lengviau, kitus – sunkiau. Labai svarbu užtikrinti, kad netruktų dokumentų ar duomenų, ir taip palengvinti teisėjo darbą, leisti kitai šaliai tinkamai apsiginti, t. y. užtikrinti, kad visas procesas vyktų sklandžiai.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Jei ne visos jūsų ginčo faktinės aplinkybės susijusios su ta pačia valstybe, turėtumėte pasitikslinti, kokią teisę taikys teismas, spręsdamas ginčą.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.