Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

Artikolu 17 - Informazzjoni magħmula aċċessibbli għall-pubbliku

Il-vittmi li jridu jiksbu miżura protettiva fin-Netherlands għandhom iressqu proċedimenti ċivili (proċedimenti għal miżuri provviżorji (kort geding)). Dan irid isir permezz ta’ avukat, li jipprovdi informazzjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita u jmexxi l-proċedimenti f’isem il-vittma.

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

Il-qrati kompetenti biex jordnaw miżura protettiva: il-qrati PDF (167 Kb) nl

Jekk miżura protettiva tkun ġiet ordnata abbażi tal-Att dwar id-Digriet ta’ Trażżin Temporanju (Wet tijdelijk huisverbod):
huwa s-sindku tal-post fejn id-digriet ta’ trażżin temporanju li jkun kompetenti.

L-istess awtorità li ordnat miżura protettiva hija awtorizzata wkoll biex toħroġ iċ-ċertifikat.

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

•             Bailiff (deurwaarder)

•             Fil-każ ta’ miżura protettiva maħruġa abbażi tal-Att dwar id-Digriet ta’ Trażżin Temporanju: il-pulizija.

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (imħallef li jisma’ r-rikorsi għal miżuri provvożorji fil-Qorti Distrettwali ta’ The Hague)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Qorti Distrettwali ta’ The Hague)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikolu 18 (b) - il-lingwa jew lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 16(1)

in-Netherlandiż

L-aħħar aġġornament: 11/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.