Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Obveza uzdržavanja

  Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 4/2009

  Opće informacije

  Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. u vezi s obvezom uzdržavanja osigurava se učinkovit i brz povrat naknade tražbina za uzdržavanje.

  Uredbom se predviđa devet standardnih obrazaca kojima bi se trebala olakšati komunikacija između središnjih tijela te omogućiti podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

  Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

  Danska je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Uredbe u mjeri u kojoj se Uredbom izmjenjuje Uredba (EZ) br. 44/2001, izjavom (SL L 149, 12.6.2009., str. 80.) koja se temelji na usporednom sporazumu zaključenom s Europskom zajednicom.

  Danska je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Provedbenog akta od 10. studenoga 2011. kojim se utvrđuju prilozi X. i XI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. (DK obavijest. SL L 195, 18. 7. 2013., str. 1.)

  Danska nije vezana Haškim protokolom iz 2007.

  Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredaba te alat za ispunjavanje obrazaca koji je prilagođen korisnicima.

  Neobvezni standardni obrazac za izvještaj o dugu za uzdržavanje

  Radi olakšavanja praktične provedbe Uredbe o uzdržavanju i učinkovitog ostvarivanja građanskih prava u cijelom EU-u, Europska pravosudna mreža razvila je u građanskim i trgovačkim stvarima neobvezni standardni obrazac za izvješće o dugu za uzdržavanje.

  Cilj je tog neobveznog obrasca olakšati povrat duga za uzdržavanje, a dostupan je na 23 jezika. Obrascu je priložen praktični vodič s uputama za ispunjavanje. Obrazac je dostupan u sljedećim oblicima: PDF PDF (1048 Kb) hr i XLS Excel (403 Kb) hr.

  Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

  Ostale poveznice

  Upute za uporabu priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

  Haaški protokol od 23. studenoga 2007.

  ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


  PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

  Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

  Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


  *obvezan unos
  Posljednji put ažurirano: 17/03/2022

  Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.