Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Nationale regels over de vereffening van het partnerschapsvermogen van koppels die een relatie met een internationale dimensie hebben, bij ontbinding van het partnerschap of overlijden.

EU-burgers overschrijden steeds vaker de nationale grenzen om in een andere EU-lidstaat te studeren, te werken of een gezin te stichten. Dit leidt tot een toenemend aantal internationale paren, hetzij in het kader van een huwelijk, hetzij in het kader van een geregistreerd partnerschap.

Internationale paren zijn koppels met een verschillende nationaliteit, die in een andere EU-lidstaat dan de eigen lidstaat wonen of die bezittingen hebben in verschillende lidstaten. Ongeacht of internationale paren een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten, moeten zij hun vermogen beheren en in het bijzonder ook verdelen in het geval van een echtscheiding/scheiding of het overlijden van een van de partners.

De EU-regels helpen internationale paren in deze situaties. Deze regels zijn van toepassing in 18 EU-lidstaten: Zweden, België, Griekenland, Kroatië, Slovenië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Malta, Luxemburg, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Oostenrijk, Bulgarije, Finland en Cyprus.

Op grond van deze regels wordt bepaald welke rechtbank van welke lidstaat zaken betreffende de vermogensstelsels van internationale paren moet behandelen en welk recht die rechtbank dan moet toepassen. De regels vereenvoudigen ook de wijze waarop beslissingen en notariële akten die in een EU-lidstaat zijn gegeven of verleden, in een andere EU-lidstaat moeten worden erkend en ten uitvoer gelegd.

Klik op de vlag van de betrokken lidstaat voor gedetailleerde informatie.

Indien u aanvullende informatie nodig heeft, neem dan contact op met de autoriteiten of een jurist van de betrokken EU-lidstaat.

U kunt ook de website van de Raad van Notarissen van de Europese Unie (CNUE) raadplegen: http://www.coupleseurope.eu/nl/home

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.