Evropski nalogi za zamrznitev bančnih računov


Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) št. 655/2014


Uredba (EU) št. 655/2014 o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: ENZBR) olajšuje izterjavo dolgov v EU.

Uvaja nov postopek na ravni Unije za zamrznitev sredstev na bančnem računu v drugi državi EU.

Ta instrument se lahko uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah EU, razen na Danskem.

To pomeni, da:

 • upniki s stalnim prebivališčem na Danskem ne morejo vložiti vloge za izdajo ENZBR;
 • ne morete vložiti vloge za izdajo ENZBR za bančne račune na Danskem.

ENZBR lahko uporabite samo v čezmejnih primerih. Postopek se lahko uporablja le v čezmejnih primerih, pri čemer morata biti bodisi sodišče, ki vodi postopek, bodisi prebivališče ali sedež upnika v drugi državi članici, kot se vodi račun dolžnika.

Ta uredba določa postopek za pridobitev/izvršitev ENZBR.

Kako vložiti vlogo?

Za začetek postopka izpolnite obrazec vloge za izdajo ENZBR. Priložiti morate vse ustrezne spremne dokumente.

Vsi obrazci, ki jih potrebujete, so vam na voljo v nadaljevanju tega dokumenta. Lahko jih prenesete ali izpolnite na spletu.

Lahko tudi shranite in prenesete svoje osnutke.

Skupaj obstaja 9 obrazcev za ENZBR, njihova vsebina pa je določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1823.

Poleg devetih standardnih obrazcev je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah oblikovala še dodaten neobvezen obrazec. Namen tega dodatnega obrazca je, da ga uporabljajo sodišča, kadar je treba v posameznem primeru od drugega organa zahtevati informacije o računu, na voljo pa je tukaj Word (21 Kb) en.

Različice v drugih jezikih EU: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Ali lahko dolžniki izpodbijajo ENZBR?

Da. Ker se ENZBR izda, ne da bi dolžnik zaslišan, daje Uredba dolžniku na voljo več „pravnih sredstev“. Gre za možne razloge za izpodbijanje ENZBR ali načina njegove izvršitve.

Za vložitev pravnega sredstva izpolnite obrazec vloge za pravno sredstvo (obrazec VII).

Zoper odločitev o pravnem sredstvu se lahko pritožita obe stranki, pri čemer za to uporabita obrazec vloge za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu (obrazec IX).

Predložitev obrazcev pristojnemu organu

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Na tej strani so na voljo posebni nacionalni informativni pregledi, ki med drugim zagotavljajo informacije o pristojnih organih, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2024 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

Prosimo, upoštevajte, da bo vaš vnos izgubljen, če ne boste shranili osnutka in boste nedejavni več kot 30 minut!

 • PRILOGA I - Obrazec, ki se uporabi za vlogo za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
  • v slovenščina
 • PRILOGA II - Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov
  • v slovenščina
 • PRILOGA III - Preklic evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
  • v slovenščina
 • PRILOGA IV - Obrazec, ki se uporabi za izjavo o zamrznitvi sredstev
  • v slovenščina
 • PRILOGA V - Zahteva za sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov
  • v slovenščina
 • PRILOGA VI - Potrdilo o prejemu
  • v slovenščina
 • PRILOGA VII - Vloga za pravno sredstvo
  • v slovenščina
 • PRILOGA VIII - Posredovanje odločitve o pravnem sredstvu državi članici izvršitve
  • v slovenščina
 • PRILOGA IX - Vloga za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 25/04/2022