Načela i faze

Postupak mirenja dijeli neka od ključnih načela s različitim sustavima država članica EU-a. Mogu se izdvojiti sljedeće faze postupka mirenja bez obzira na to koji se model mirenja primjenjuje.

Ključna načela

Nepristranost

Izmiritelji su nepristrani i neće podržati nijednu stranu u sporu. Izmiritelji nisu savjetnici, ne daju savjete o pojedinačnim stajalištima te uglavnom preporučuju da se uz postupak mirenja zatraži i pravni savjet.

Povjerljivost

Općenito, sve što kažete tijekom postupka mirenja te dokumentacija koju dostavite ne mogu se koristiti kao dokaz u sudskom postupku za isti predmet. Osim toga, izmiritelj ne može svjedočiti.

Dobrovoljna osnova mirenja

Stranke u sporu moraju biti obaviještene o tome da je mirenje dodatna mogućnost za rješavanje njihova spora. Odbijanje mirenja nema utjecaja na ishod sudskog postupka.

Ovo načelo nije u proturječju s obveznim informativnim sastancima ili čak obveznim postupcima mirenja, sve dok stranke nisu prisiljene svoj spor rješavati mirenjem.

Faze postupka mirenja

1. Početak: izmiritelj uvodi u postupak

Izmiritelj otvara postupak objašnjavajući svrhu mirenja, postupak i svoju ulogu u njemu. Izmiritelj utvrđuje pravila i traži pristanak svake stranke na pokretanje tog posebnog postupka.

2. Stranke iznose problem

Stranke iznose svoju stranu priče izmiritelju.

Izmiritelj uzima u obzir osjećaje stranaka, po potrebi ih umiruje i utvrđuje njihove interese.

3.  Utvrđivanje problema i određivanje plana pregovora

Izmiritelj u ovoj fazi određuje plan pregovora dajući pregled pitanja u vezi kojih postoji suglasnost (slični interesi) te onih u vezi kojih postoji neslaganje. Izmiritelj u dogovoru sa strankama utvrđuje pitanja koja bi trebalo raspraviti.

4. Pronalaženje mogućnosti/rješenja

U razgovoru sa strankama izmiritelj im pomaže da razmotre različite mogućnosti/rješenja primjenjiva na njihovu situaciju.

5. Razmatranje mogućnosti i odabiranje najprimjenjivije/najprihvatljivije mogućnosti/rješenja

Tijekom ove faze izmiritelj strankama pomaže da postignu sporazum razmatranjem ponuđenih mogućnosti te da među njima odaberu one koje su najprimjenjivije i najprihvatljivije za svaku stranku.

6. Okončanje postupka mirenja

Postizanje sporazuma

Izmiritelj strankama pomaže da sastave jasan i detaljan tekst sporazuma.

Pravni zastupnici mogu preispitati sporazum postignut u postupku mirenja kako bi bili sigurni da proizvodi pravne učinke u svim predmetnim pravnim sustavima.

Nemogućnost postizanja sporazuma

Ako stranke ne postignu sporazum, izmiritelj daje pregled utvrđenih problema i postignutog napretka. Izmiritelj zahvaljuje strankama i završava sastanak. Stranke mogu pokrenuti sudski postupak.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.