Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Există situații în care un copil are nevoie de o nouă familie, de exemplu, dacă și-a pierdut părinții sau aceștia sunt inapți să îl îngrijească.

Orice tip de plasare a copilului la o altă persoană decât părintele – într-o familie substitutivă, formată din una sau mai multe persoane, sau într-un centru de plasament, de exemplu într-un orfelinat sau într-o casă de copii – într-o altă țară din UE intră în domeniul de aplicare al Regulamentului Bruxelles IIb. Aceasta include și „plasamentul cu scop educativ” dispus de o instanță sau stabilit de o autoritate competentă cu acordul părinților sau al copilului sau la cererea acestora ca urmare a comportamentului deviant al copilului.

O instanță sau o autoritate care intenționează să plaseze un copil în altă țară din UE trebuie să obțină aprobarea autorităților din țara respectivă înainte de a dispune sau de a organiza plasamentul. Pentru a stabili când este necesară consultarea, regulamentul face trimitere la legislația națională:

  • consultarea nu este necesară în cazul în care copilul urmează să fie plasat la un părinte;
  • legislația și procedurile naționale ale fiecărui stat membru al UE pot specifica faptul că nu este necesară aprobarea statului respectiv pentru plasarea pe teritoriul său la anumite categorii de rude apropiate, în afară de părinți.

Cererea de aprobare ar trebui să includă cel puțin un raport privind copilul, împreună cu motivele plasamentului sau ale îngrijirii propuse, durata estimată a plasamentului și informații privind eventuala finanțare preconizată. Aceste informații trebuie completate cu orice alte informații pe care statul membru solicitat le-ar putea considera pertinente, cum ar fi eventuala supraveghere preconizată a măsurii, modalitățile de contact cu părinții, cu alte rude sau cu alte persoane cu care copilul are o relație strânsă sau motivele pentru care nu se are în vedere un astfel de contact.

Legislația și procedurile naționale ale fiecărei țări din UE reglementează procedura de obținere a aprobării pentru plasament.

Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului Bruxelles IIb este disponibil pe această pagină: Publicațiile RJE

Selectați steagul unei țări pentru a afla mai multe informații despre măsurile aplicabile în țara respectivă.

Ultima actualizare: 03/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.