Zákonné úroky z prodlení

Vnitrostátní informace o tom, jak jednotlivé země EU provádí výpočet sazeb zákonného úroku.

Výpočet zákonného úroku v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech může připadat v úvahu podle několika právních nástrojů Evropské unie. Tyto nástroje však neupravují zákonný úrok podrobně, a proto je způsob výpočtu sazeb zákonného úroku a základ pro jejich výpočet stanoven vnitrostátním právem.

V přeshraničním případě mohou být tyto informace důležité a je třeba zajistit jejich dostupnost. Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci proto vypracovala přehledy, jak členské státy definují zákonný úrok, zda je zákonný úrok ve vnitrostátním právu stanoven, a pokud ano, jaký je jeho právní základ a sazba či výše. Uvedeny jsou též informace o okolnostech a podmínkách uplatňování úrokových sazeb a o způsobu jejich výpočtu.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.