Izvođenje dokaza videokonferencijom

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) objavila je niz informativnih članaka s praktičnim informacijama o pravilima, postupcima i tehničkim mogućnostima za održavanje videokonferencija među sudovima u različitim državama članicama EU-a.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001, kojom je obuhvaćena suradnja među sudovima različitih zemalja EU-a u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, opći je pravni okvir za izvođenje dokaza u državi koja je različita od države suda. Međutim, svaka zemlja EU-a ima svoje postupovno pravo u tom području, stoga se pojedinosti postupka razlikuju u skladu s pravom zemlje kojoj je upućen zahtjev za suradnju.

Kako bi se pravosudnim tijelima u različitim zemljama EU-a olakšala suradnja te izvođenje dokaza u drugoj zemlji EU-a putem videokonferencije, Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) objavila je niz informativnih članaka s praktičnim informacijama o pravilima, postupcima i tehničkim mogućnostima u različitim zemljama EU-a.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.