Доставчици на съдебно обучение

Информация за организацията на национални обучения за практикуващи юристи. Страните от ЕС гарантират гарантират чрез подходящи мерки качеството и обхвата на обучението.

Тук е поместена информация относно структурите, които отговарят за съдебното обучение в държавите - членки на ЕС, което е организирано от самите структури:

За по-подробна информация относно курсовете за първоначално обучение в държавите членки, моля, направете справка с проектния уебсайт „Меню за правосъдие“ като натиснете тук (информация относно първоначалното обучение може да бъде получена, като изберете „access to country data set“).

Последна актуализация: 01/02/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.