Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Informații la nivel național și formulare online referitoare la Directiva 2004/80/CE

Informații generale

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității

Directiva se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene.

Aceasta prevede că fiecare stat membru al UE instituie un sistem național de despăgubire a victimelor infracțiunilor săvârșite cu intenție și prin violență. În conformitate cu directiva, toate victimele infracțiunilor săvârșite cu intenție și prin violență au acces la sistem național de despăgubire în statul membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a ajuta victimele să primească despăgubiri în cazurile transfrontaliere, directiva stabilește un sistem de cooperare între autoritățile naționale:

  • Persoanele care sunt victime ale infracționalității pe durata șederii în străinătate (într-un alt stat membru al UE decât cel în care trăiesc) pot depune o cerere la autoritatea responsabilă cu asistența din statul în care trăiesc (Vă rugăm să selectați „autorități responsabile cu asistența” din meniul de căutare de mai jos).
  • Autoritatea responsabilă cu asistența traduce și transmite cererea autorității de decizie din statul membru în care a fost comisă infracțiunea (Vă rugăm să selectați „autorități de decizie” în meniul de căutare de mai jos). Autoritatea de decizie este responsabilă de evaluarea cererii și de plata despăgubirilor.

Autoritățile responsabile cu asistența și autoritățile de decizie comunică între ele în limbile pe care le-au acceptat. Pentru a găsi informații cu privire la limba (limbile) acceptată (acceptate) ar trebui să verificați ce informații a furnizat în acest sens statul membru a cărui autoritate este competentă să primească informațiile pertinente în speță (de exemplu, cererea, decizia sau alt tip de comunicare).

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Autoritățile responsabile cu asistența și autoritățile de decizie sunt sprijinite de către punctele de contact centrale naționale (Vă rugăm să selectați „punct de contact central” în meniul de căutare de mai jos), al căror rol este de a promova cooperarea între autorități, de a oferi asistență și de a căuta soluții în situații transfrontaliere.

Portalul european e-justiție vă oferă informații privind aplicarea directivei și vă pune la dispoziție un instrument ușor de utilizat de completare a formularelor.

Linkuri relevante

Despăgubirea victimelor infracționalității în Uniunea Europeană

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Despăgubirea victimelor infracționalității


*mențiuni obligatorii
Ultima actualizare: 16/01/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.