NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Obligațiile de întreținere

Dacă doriți să introduceți o cerere de întreținere, de exemplu solicitând plata lunară a pensiei de întreținere din partea unui părinte care nu locuiește împreună cu copilul, dreptul UE vă autorizează să vă adresați instanțelor din statul dumneavoastră de origine pentru a stabili obligația debitorului de a plăti pensia de întreținere și pentru a determina cuantumul acesteia. Recunoașterea unei astfel de hotărâri judecătorești va fi facilitată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Noi norme începând din iunie 2011

Începând cu 18 iunie 2011, se aplică noi norme în materie de întreținere, care continuă să asigure protecția judiciară a creditorului obligației de întreținere, oferindu-i acestuia posibilitatea de a introduce o acțiune împotriva debitorului în fața instanțelor din țara sa de origine. În plus, în majoritatea cazurilor, Protocolul de la Haga din 2007 stabilește legea aplicabilă obligațiilor de întreținere și orice hotărâre judecătorească în materie de întreținere pronunțată de instanțele din statele membre circulă liber în cadrul Uniunii Europene și poate fi executată în toate statele membre, fără formalități suplimentare. În sfârșit, creditorii și debitorii obligației de întreținere beneficiază de asistență administrativă din partea statelor membre.

Noile norme se aplică în toate cele 27 de state membre ale UE, inclusiv în Danemarca, în temeiul Acordului încheiat la 19 octombrie 2005 între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială. Cu toate acestea, Danemarca nu aplică unele dintre aceste norme, în special cele privind legea aplicabilă și cooperarea dintre autoritățile centrale.

Regulamentul mai prevede că autoritățile administrative pot fi considerate drept instanțe în cazul procedurilor în materie de întreținere. Găsiți lista acestor autorități aici PDF (291 Kb) ro.

În cazul în care pensia de întreținere este datorată de către o persoană sau în beneficiul unei persoane care locuiește într-un stat din afara UE, Convenția privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei și Protocolul privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere pot să vă ajute să recuperați pensiile de întreținere în statele din afara UE care sunt părți contractante la instrumentele internaționale sus-menționate. Convenția a intrat în vigoare în UE la 1 august 2014 și vizează statele terțe care sunt părți contractante la respectiva convenție.

Formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante

Pentru a facilita punerea în aplicare practică a Regulamentului privind obligațiile de întreținere și exercitarea efectivă a drepturilor cetățenilor în întreaga UE, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat un formular-tip neobligatoriu privind declararea pensiilor de întreținere restante.

Acest formular neobligatoriu vizează facilitarea recuperării pensiilor de întreținere restante și este disponibil în 23 de limbi. Formularul este însoțit de un ghid practic referitor la completarea sa. Formularul este disponibil în următoarele formate: PDF PDF (1102 Kb) ro și XLS Excel (391 Kb) ro.

Ultima actualizare: 11/05/2022

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.