Ierobežojumi attiecībā uz mantošanu — īpašie noteikumi

Dalībvalstu informācija par speciālajiem noteikumiem, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu, konkrētiem uzņēmumiem vai citām speciālām aktīvu kategorijām

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis vairākas informācijas lapas par īpašajiem noteikumiem valstu tiesību aktos, kas paredz ierobežojumus attiecībā uz mantošanu, tipiski attiecībā uz šādu mantu:

  • noteikta veida nekustamais īpašums;
  • noteikta veida uzņēmumi;
  • citas īpašas mantas kategorijas.

Ar minētajiem noteikumiem saimniecisku, ģimenes vai sociālu iemeslu dēļ ierobežota šādas mantas mantošana.

Tie attiecas uz mantošanu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kas paredz šādus ierobežojumus, neatkarīgi no mantojumam piemērojamiem tiesību aktiem.

Lai iepazītos ar informācijas lapu par kādas valsts tiesību aktiem, kuros paredzēti ierobežojumi attiecībā uz noteikta veida mantas mantošanu vai kas to skar citādi, lūdzu, noklikšķiniet uz attiecīgās valsts karoga, kas redzams šajā lapā.

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.