Rejestr działalności gospodarczej - wyszukiwanie spółek w UE

Stworzenie unijnego jednolitego rynku spowodowało, że wiele spółek rozszerzyło swoją działalność poza granice państwa pochodzenia. Począwszy od czerwca 2017 r. rejestry działalności gospodarczej wszystkich państw UE zostały połączone i można w nich prowadzić wyszukiwania.