Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb

Če je sodišče odločilo (s sodno odločbo), da mora nekdo plačati določen znesek ali opraviti določeno dejanje, vendar tega ni storil ali pa denarja niste prejeli, lahko zaprosite sodišče za izvršbo sodne odločbe.