Rättsliga åtgärder

Detaljerad beskrivning av hur man vidtar rättsliga åtgärder i EU

Visa merVisa mindre

Om du tänker väcka talan vid en domstol är det viktigt att veta om det går att få medling. Om det inte är möjligt, bör du känna till vid vilken domstol talan ska väckas och vilka blanketter du ska använda.