Koolitused, õigusalase koostöö võrgustikud ja kohtuasutused

Õiguskoolitus ja erialatöötajate võrgustikud

Näita rohkemNäita vähem

Euroopa õigusalane koolitus hõlmab õigusala töötajate koolitamist ELi õigustiku sisulistel ja menetluslikel teemadel ning nende teadmiste ja teadlikkuse suurendamist teiste liikmesriikide kohtusüsteemide kohta. Esmatähtsaks peetakse Euroopa Liidu õigusnormide täitmise tagamise eest vastutavate kohtunike ja prokuröride koolitamist, kuid õigusalane koolitus on oluline ka teiste õigusala töötajate jaoks, nagu näiteks kohtutöötajad, advokaadid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, notarid ja vahendajad. Sõltuvalt nende elukutsest ja konkreetsetest vajadustest, võivad õiguspraktikud pöörduda ühe või teise võrgustiku või organisatsiooni poole, kes korraldavad asjaomast koolitust.