Var och hur?

Att vända sig till domstol kan ge upphov till många frågor. Tanken med detta avsnitt är att det ska ge svar på frågor som kan dyka upp när man deltar i rättsliga förfaranden.