Sodelovanje z državami zunaj EU in pravosodnimi mrežami

Evropska pravosodna mreža je poleg tesnih odnosov z državami kandidatkami in pridruženimi državami vzpostavila tudi odnose z drugimi pravosodnimi mrežami in več državami nečlanicami EU po vsem svetu.

Kontaktne točke EPM imajo v razdelku Sodelovanje s tretjimi državami in pravosodnimi mrežami na spletišču EPM spletni dostop do kontaktnih podatkov članov teh pravosodnih mrež in do kontaktnih točk v državah nečlanicah EU. Zato lahko nacionalnim organom pomagajo tudi, kadar obstaja potreba po sodelovanju zunaj EU.

Pravni okvir

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah med državami EU in državami nečlanicami EU je urejeno z dvostranskimi oziroma večstranskimi mednarodnimi pogodbami in sporazumi.

Večstranski instrumenti vključujejo instrumente, sprejete v okviru Sveta Evrope in Združenih narodov, ter sporazume med EU in posameznimi državami. Te dokumente lahko najdete v Pravosodni knjižnici.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.