Съдебен атлас по наказателноправни въпроси

Съдебният атлас на Европейската съдебна мрежа Ви помага да откриете местния компетентен орган, към когото да отправите искане за взаимна правна помощ по наказателноправни въпроси в зависимост от вида на исканото сътрудничество („мярка“).

Този орган е различен в различните държавите от ЕС и зависи от аспекти като:

 • извършеното престъпление
 • етапа на производството
 • използвания като правно основание правен инструмент.

Освен това, когато е приложимо, Атласът предлага списък на регионалните компетентни органи в рамките на дадена държава.

Можете да търсите по следните мерки:

 • Проследяване и прихващане на (теле)комуникации
 • Агенти и информатори – проникване
 • Разпит, обискиране на лицето и експертна оценка
 • Документи – получаване
 • Авоари – запор, конфискуване и възстановяване (реституция)
 • Места – инспектиране и претърсване
 • Свидетели, жертви, заподозрени – призоваване и изслушване
 • Трансгранични операции
 • Специфични мерки за инструментите за взаимно признаване
 • Прехвърляне на производства

Инструментът е достъпен тук (забележка: ще излезете от Портала за електронно правосъдие).

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.