Soudní ATLAS pro spolupráci v trestních věcech

Soudní atlas Evropské justiční sítě vám pomůže nalézt příslušný orgán, který v závislosti na druhu požadované spolupráce (požadovaného „opatření“) musíte kontaktovat pro předložení žádosti o soudní spolupráci v trestních věcech.

Příslušný orgán není ve všech zemích EU stejný a jeho určení závisí na určitých hlediscích, jako jsou například:

 • povaha trestného činu,
 • fáze řízení,
 • právní nástroj, který byl použit jako právní základ.

V případě některých zemí obsahuje tento Atlas rovněž seznamy regionálních příslušných orgánů v dané zemi.

Můžete vyhledávat podle těchto opatření:

 • Sledování a odposlouchávání (tele)komunikačního provozu
 • Agenti a informátoři – infiltrace
 • Výslech, tělesná prohlídka a znalecký posudek
 • Dokumentace – získání
 • Majetek – obstavení, konfiskace a restituce
 • Místa – návštěva a prohlídka
 • Svědci, oběti, podezřelé osoby – předvolání a výslech
 • Přeshraniční operace
 • Opatření týkající se nástrojů vzájemného uznávání
 • Předání řízení

Tento nástroj je k dispozici zde (pozn.: kliknutím na odkaz opustíte evropský justiční portál).

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.