Bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyek

Az (EU) 2016/1104 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás

2016 júniusában az Európai Unió rendeletet fogadott el a bejegyzett nemzetközi élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásairól, amelynek célja, hogy segítse az élettársak vagyonának mindennapi kezelését, valamint annak – a pár különválásából vagy az élettársak egyikének halálából fakadó – megosztását. A rendeletet megerősített együttműködési eljárás keretében fogadták el, 18 uniós tagállam részvételével: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia. Más uniós tagállamok bármikor csatlakozhatnak a rendelethez (ebben az esetben az adott tagállamnak a házassági vagyonjogi rendszerekről szóló rendelethez is csatlakoznia kell).

A rendelet jogbiztonságot teremt a bejegyzett nemzetközi élettársi kapcsolatban élők számára, valamint csökkenti a bírósági eljárások költségeit, mivel a párok tisztában lesznek azzal, hogy mely uniós tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a vagyoni viszonyaikkal kapcsolatos ügyek tekintetében, és melyik állam nemzeti jogát kell alkalmazni az ilyen ügyek megoldására. A rendelet megkönnyíti továbbá a valamely uniós tagállamban vagyonjogi ügyekben hozott határozatok másik uniós tagállamban történő elismerését és végrehajtását. Mivel halál esetén a pár vagyonát meg kell osztani, a rendelet a határokon átnyúló öröklésre vonatkozó uniós szabályok alkalmazását is megkönnyíti. A rendelet 2019. január 29-től alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 12/05/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.