Negozju u drittijiet tal-bniedem

Attivitajiet kummerċjali li jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv id-drittijiet tal-bniedem globalment, u r-rispons tal-UE.

L-attivitajiet kummerċjali huma l-mutur tal-ekonomija billi jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali permezz tal-ħolqien tal-impjiegi u tal-provvista ta’ prodotti u servizzi. Dawn jistgħu fl-istess ħin, ikollhom impatt negattiv fuq id-drittijiet tal-bniedem, inklużi aspetti ambjentali, tax-xogħol u tas-soċjetà.

B’mod partikolari, in-negozji (permezz tal-attivitajiet jew l-ommissjonijiet tagħhom, u dawk tal-katini tal-provvista tagħhom) jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv l-ispettru sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem rikonoxxuti internazzjonalment, bħal pereżempju:

 • id-drittijiet ċivili u politiċi
 • id-drittijiet ekonomiċi u kulturali
 • l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni
 • id-drittijiet tat-tfal
 • il-libertà tal-espressjoni
 • il-protezzjoni tad-data
 • Id-dritt għal proċess ġust
 • id-drittijiet ambjentali u s-sostenibbiltà
 • id-drittijiet tax-xogħol
 • id-drittijiet ta’ saħħa
 • id-drittijiet ta’ protezzjoni tal-konsumatur

Sabiex jiġi żgurat il-kontribut pożittiv tan-negozji u jiġi evitat l-impatt negattiv tagħhom, in-Nazzjonijiet Uniti (NU), l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) iddefinixxew approċċ tal-aspettattivi globali għal negozju responsabbli.

B'mod partikolari:

Il-Prinċipji Gwida tan-NU tal-2011 dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem (UNGP) huma l-ewwel standards maqbula globalment għall-prevenzjoni u l-indirizzar tar-riskji għad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-attività kummerċjali.

Il-Linji Gwida tal-OECD, adottati fl-1976 u aġġornati fl-2011, jinkludu kapitolu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li huwa allinjat mal-UNGP.

Id-Dikjarazzjoni Tripartitika tal-ILO dwar il-Prinċipji, li tikkonċerna l-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Politika Soċjali (Dikjarazzjoni tal-ILO dwar l-Intrapriżi Multinazzjonali), ġiet aġġornata fl-2017 biex tinkludi standards ġodda tax-xogħol, kif ukoll referenzi għall-UNGP u għall-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Barra minn hekk, fl-2016 il-Kunsill tal-Ewropa adotta Rakkomandazzjoni dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem li tiffoka fuq li tagħti aċċess għal rimedju legali, b’enfasi speċjali fuq il-ħtiġijiet ta’ protezzjoni addizzjonali tal-ħaddiema, it-tfal, in-nies indiġeni u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem.

Fid-dawl tal-aċċess għal rimedju, l-UNGP jipprovdi li l-pajjiżi mistennija jieħdu l-passi xierqa biex jiżguraw aċċess għal rimedju effettiv għall-persuni milquta minn abbużi relatati man-negozju. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ mezzi ġudizzjarji, amministrattivi, leġiżlattivi u mezzi xierqa oħra. L-UNGP jipprovdu wkoll li l-kumpaniji, li kkawżaw jew ikkontribwixxew għal impatti negattivi permezz tal-attivitajiet tagħhom, huma mistennija jindirizzawhom permezz ta’ rimedju.

Rispons tal-UE

Il-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali tinkludi diversi regoli rilevanti, bħal dawk dwar:

 • il-projbizzjoni tal-iskjavitù u x-xogħol sfurzat (Artikolu 5)
 • il-libertà li jitwettqu attivitajiet ekonomiċi (l-Artikolu 16)
 • in-nondiskriminazzjoni (Artikolu 21)
 • id-drittijiet tat-tfal (Artikolu 24)
 • il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa (Artikolu 31)
 • il-projbizzjoni tat-tħaddim tat-tfal (Artikolu 32)
 • il-kura tas-saħħa (Artikolu 35)
 • il-ħarsien ambjentali (Artikolu 37)
 • Il-protezzjoni tal-konsumaturi (Artikolu 38)
 • id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust (Artikolu 47).

L-UE irreaġixxiet għall-impatt negattiv tal-attivitajiet kummerċjali fuq id-drittijiet tal-bniedem billi għamlet dan li ġej:

L-aħħar aġġornament: 28/07/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.