Harta kasutusjuhend

Nendelt lehtedelt leiate üksikasjaliku teabe ELi põhiõiguste harta ning selle kohaldamisala, tõlgendamise ja õiguslike tagajärgede kohta.