Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

База данни за потребителското право

Инструмент за осигуряване на лесен достъп до националните правила, транспониращи основните директиви на ЕС за потребителите в държавите — членки на ЕС.

За кого е предназначена?

Тя е за всички — от потребителите и предприятията до практикуващите юристи и правоприлагащите органи.

Какво включва базата данни?

Тя включва:

  • основните директиви на ЕС в областта на потребителското право
  • мерките за включването им в националното право
  • минали съдебни решения на държавите членки на ЕС и Съда на Европейския съюз
  • съответните национални административни практики.

Как работи?

Тя помага на потребителите, представителите на деловите среди, адвокатите, съдиите и т.н. бързо да проверят правата и задълженията си, произтичащи от законодателството за защита на потребителите.

Как базата данни се вписва в политиката за защита на потребителите на ЕС като цяло?

Тя цели да повиши информираността относно законодателството на ЕС за защита на потребителите, да направи спазването му по-лесно и да подобри прилагането му на практика.

За да бъде тази база данни възможно най-пълна и лесна за използване, използвайте този формуляр, за да ни изпратите вашите коментари.

Държава

Националните транспонирания на директивите на ЕС в областта на потребителското право. Тази база данни съдържа най-важните материали, свързани със съдебната практика, доктрината и правната литература във всяка от държавите членки, както и други материали, като например административни актове на официални национални органи.

Директива

Действащите и отменените директиви на ЕС в областта на потребителското право. За всеки член от дадена директива базата данни съдържа най-значимата съдебна практика, правна литература и доктрина, както и други материали, като например административни актове и решения на други официални органи. Материалите са категоризирани по държави, което позволява сравняване на различните тълкувания и начини на прилагане.

правоприлагане

Инструментите за гарантиране на правилно прилагане на директивите и съответно защита на потребителите във всяка от държавите членки. Тези инструменти са групирани по административно прилагане, прилагане чрез съдебни действия, санкции и други видове. Дава се отговор въпроси като: кои инструменти се използват, кой има право да ги използва, какви са техните процедури и изисквания, каква е разликата между граждански и наказателни санкции, има ли орган за извънсъдебно решаване на спорове и др.

Резюме

Целта на всяка директива, основните точки в нея и кога е влязла (или влиза) в сила. В този раздел се посочват и контекстът и свързаните актове на ЕС.

Показване на повече Показване на по-малко
Последна актуализация: 18/06/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.