Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Databank consumentenrecht

Een instrument om iedereen gemakkelijk toegang te geven tot nationale voorschriften tot omzetting van de belangrijkste EU-consumentenrichtlijnen in de lidstaten van de EU.

Voor wie is het?

Het is voor iedereen, van consumenten en ondernemingen tot beoefenaars van juridische beroepen en handhavingsinstanties.

Wat valt er onder?

Het omvat:

  • belangrijke EU-richtlijnen inzake consumentenrecht
  • maatregelen tot omzetting ervan in nationaal recht
  • uitspraken van nationale gerechten en het Europees Hof van Justitie
  • relevante nationale administratieve praktijken.

Hoe werkt het?

Het helpt consumenten, ondernemingen, advocaten, rechters enz. om snel na te gaan welke rechten en plichten er uit het consumentenrecht voortvloeien.

Hoe past het in het algemene consumentenbeleid van de EU?

Het heeft tot doel de bekendheid met het EU-consumentenrecht te vergroten en de naleving en handhaving ervan te vergemakkelijken en te verbeteren.

Om deze database zo compleet en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, kunt u ons via dit formulier uw opmerkingen sturen.

Land

De nationale omzettingsmaatregelen van de EU-richtlijnen op het gebied van consumentenbescherming. Deze database bevat, voor elke lidstaat, de meest relevante documenten uit de jurisprudentie, rechtsleer en rechtsliteratuur, en andere documenten zoals bestuursrechtelijke besluiten van nationale officiële instanties.

Richtlijn

De geldende en ingetrokken EU-richtlijnen op het gebied van consumentenbescherming. Deze database bevat, voor elk artikel van de richtlijn, de meest relevante documenten uit de jurisprudentie, rechtsleer en rechtsliteratuur, en andere documenten zoals bestuursrechtelijke besluiten van andere officiële instanties. De documenten zijn ingedeeld per land, zodat de verschillende interpretaties en implementaties met elkaar kunnen worden vergeleken.

Handhaving

De instrumenten, per land, die voor een correcte toepassing van de richtlijnen, en daarmee voor de bescherming van de consument, moeten zorgen. Deze instrumenten worden ingedeeld in administratieve handhaving, gerechtelijke handhaving, sancties en overige. Hiermee worden vragen beantwoord zoals: welke instrumenten worden er gebruikt, wie mag die gebruiken, wat zijn de procedures en randvoorwaarden, wat zijn de verschillen tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties en bestaat er al dan niet een buitengerechtelijke geschilleninstantie?

Laatste update: 15/07/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.