Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Baza danych prawa konsumenckiego

Narzędzie umożliwiające wszystkim łatwy dostęp do krajowych przepisów transponujących najważniejsze unijne dyrektywy w dziedzinie ochrony konsumentów w państwach członkowskich UE.

Dla kogo zostało ono stworzone?

Dla wszystkich - począwszy od konsumentów, poprzez przedsiębiorstwa, aż po prawników praktyków i organy egzekwowania prawa.

Co narzędzie to obejmuje?

Obejmuje ono:

  • najważniejsze dyrektywy UE regulujące prawo konsumenckie
  • środki mające na celu włączenie ich do systemów prawa krajowego
  • orzecznictwo sądów państw UE i Trybunału Sprawiedliwości UE
  • praktykę wypracowaną przez krajowe organy administracji w tym obszarze.

Na czym polega korzystanie z tego narzędzia?

Umożliwia ono konsumentom, przedsiębiorstwom, prawnikom, organom sądowym itp. szybki dostęp do przepisów prawa konsumenckiego w celu ustalenia ich praw i obowiązków.

Jak stosowanie tego narzędzia wpisuje się w ogólną politykę ochrony konsumentów w UE?

Narzędzie to ma upowszechniać wiedzę na temat unijnego prawa konsumenckiego, ułatwiać przestrzeganie przepisów oraz zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa konsumenckiego.

Aby ta baza danych stała się możliwie jak najbardziej kompletna i łatwa w obsłudze, zachęcamy Państwa do przekazania nam Waszych uwag za pośrednictwem udostępnionego tutaj formularza.

Państwo

Transpozycja dyrektyw UE w dziedzinie prawa ochrony konsumentów do prawa krajowego Baza danych zawiera najważniejsze materiały związane z orzecznictwem i doktryną prawną z poszczególnych państw członkowskich oraz inne materiały, takie jak akty administracyjne organów krajowych.

Dyrektywy

Obowiązujące i uchylone dyrektywy UE w dziedzinie prawa ochrony konsumentów W odniesieniu do każdego z artykułów dyrektywy baza danych zawiera najważniejsze orzeczenia i doktrynę prawną oraz inne materiały, takie jak akty administracyjne i decyzje innych organów publicznych. Materiały są podzielone według krajów, dzięki czemu można porównywać różne sposoby interpretacji i stosowania.

Egzekwowanie

Instrumenty gwarantujące prawidłowe stosowanie dyrektyw, a co za tym idzie ochronę konsumentów, przez państwo członkowskie Instrumenty podzielono na różne rodzaje: egzekwowane administracyjnie, egzekwowane na drodze sądowej, egzekwowane za pomocą sankcji i inne. Wyjaśnienie między innymi kwestii: jakie instrumenty są stosowane, kto jest uprawniony do ich stosowania, jakie procedury i wymogi obowiązują, jaka jest różnica między sankcjami karnymi a sankcjami cywilnoprawnymi lub czy istnieje organ ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.