Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Legislația privind protecția consumatorilor – bază de date

Un instrument care să ofere tuturor acces ușor la normele naționale de transpunere a directivelor UE referitoare la protecția consumatorilor cheie în statele membre ale UE.

Cine îl va putea folosi?

Este pentru toată lumea — de la consumatori și întreprinderi la practicieni în domeniul juridic și autorități de asigurare a aplicării legii.

Ce conține?

Instrumentul include:

  • principalele directive ale UE referitoare la legislația privind protecția consumatorilor
  • măsurile de transpunere a acestora în legislația națională
  • hotărârile judecătorești anterioare pronunțate de instanțe din statele membre ale UE și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • practici administrative naționale relevante.

Cum funcționează?

Instrumentul oferă consumatorilor, întreprinderilor, avocaților, judecătorilor etc. posibilitatea de a verifica rapid drepturile și obligațiile care decurg din legislația privind protecția consumatorilor.

Cum se încadrează acest instrument în politica generală a UE de protecție a consumatorilor?

Acesta are drept obiectiv sensibilizarea cu privire la legislația UE privind protecția consumatorilor, facilitarea conformării și îmbunătățirea gradului de asigurare a respectării legislației privind protecția consumatorilor.

Pentru ca această bază de date să fie cât mai completă și mai ușor accesibilă cu putință, utilizați acest formular pentru a ne trimite comentariile dumneavoastră.

Ţara

Măsurile naționale de transpunere a directivelor UE în domeniul dreptului privind protecția consumatorilor. Această bază de date conține, pentru fiecare stat membru, elementele cele mai pertinente în materie de jurisprudență, doctrină și literatură juridică, precum și alte elemente precum actele administrative ale organismelor oficiale naționale.

Directiva

Directivele actuale și abrogate ale UE în domeniul dreptului privind protecția consumatorilor. Pentru fiecare articol din directivă, această bază de date conține elementele cele mai pertinente în materie de jurisprudență, doctrină și literatură juridică, precum și alte elemente precum actele administrative și deciziile altor autorități oficiale. Aceste informații sunt clasificate pe țări, ceea ce facilitează compararea diferitelor interpretări și modalități de punere în aplicare.

Executare

Instrumentele destinate să garanteze buna aplicare a directivelor și, prin urmare, protecția consumatorilor, pentru fiecare stat membru. Aceste instrumente sunt grupate în funcție de tipul de procedură pentru asigurarea respectării normelor (administrativă, acțiune în justiție, sancțiuni etc.). Sunt abordate întrebări precum: ce instrumente sunt utilizate, cine este abilitat să le utilizeze, care sunt procedurile și cerințele, care este diferența între sancțiuni civile și penale sau dacă există un organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.