Mediacja w państwach UE

Stopień stosowania mediacji jest różny w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre państwa członkowskie mają kompleksowe prawodawstwo lub zasady proceduralne dotyczące mediacji. W innych państwach organy prawodawcze wykazują nikłe zainteresowanie stworzeniem uregulowań dotyczących mediacji. Są jednak państwa członkowskie posiadające zakorzenioną kulturę mediacji, w większości opartą na samoregulacji.

Coraz więcej sporów jest przedmiotem spraw wnoszonych do sądu. Oznacza to nie tylko dłuższe okresy oczekiwania na rozwiązanie sporu, ale również wzrost kosztów sądowych do takich kwot, że bywają one nieproporcjonalne do wartości przedmiotu sporu.

Mediacja w większości przypadków jest szybsza, a przez to tańsza niż zwykłe postępowanie sądowe. Dzieje się tak zwłaszcza w krajach, w których występują znaczne zaległości w systemie sądowniczym, a postępowanie sądowe trwa średnio kilka lat.

Stąd, pomimo zróżnicowania co do obszarów i metod prowadzenia mediacji na terenie Unii Europejskiej, wzrasta zainteresowanie tym sposobem rozwiązywania sporów będącym alternatywą dla orzeczeń sądowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.