Mediacija v državah EU

Stopnje razvoja mediacije v državah članicah so različne. Nekatere imajo celovito zakonodajo ali postopkovna pravila na področju mediacije, v drugih zakonodajni organi niso pokazali velikega zanimanja za ureditev tega področja.  Kljub temu pa je kultura mediacije, ki temelji večinoma na samourejanju, v nekaterih državah dobro razvita.

Število sporov, ki jih obravnavajo sodišča, se neprestano povečuje, Posledica so daljše čakalne dobe pri reševanju sporov, kot tudi tolikšno povišanje pravnih stroškov, da ti niso več sorazmerni z vrednostjo spora.

Mediacija je v večini primerov hitrejši in zato ponavadi stroškovno učinkovitejši postopek kot običajen sodni postopek. To velja predvsem za države, v katerih so veliki sodni zaostanki pri sodnem reševanju sporov in povprečen sodni postopek traja več let.

Zato je zanimanje za mediacijo, kot alternativno sredstvo za reševanje sporov, ki lahko nadomesti sodne postopke, vse večje, čeprav se njena področja in metode v Evropski uniji zelo razlikujejo.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.