Odškodnění

Oběti trestných činů v Evropské unii (EU) mohou získat odškodnění za újmu a/nebo škody, které utrpěly, bez ohledu na to, kde na území EU byl trestný čin spáchán.

Oběti trestných činů v Evropské unii (EU) mohou získat odškodnění za újmu anebo škodu, kterou utrpěly, bez ohledu na to, kde na území EU byl trestný čin spáchán.

Každý členský stát EU má svůj vlastní systém odškodňování obětí za škody, které utrpěly následkem trestného činu.

Jako oběť trestného činu máte v zásadě dva způsoby odškodnění: Můžete uplatnit nárok náhradu škody vůči pachateli během trestního řízení nebo můžete požadovat odškodnění od státu (od orgánu pro odškodňování nebo jiného příslušného vnitrostátního orgánu).

Uplatňování náhrady škody vůči pachateli

Pro více informací o tom, jak uplatňovat náhradu škody vůči pachateli v soudním řízení (trestním řízení) klikněte na odkaz.

Jako oběť trestného činu máte rovněž další práva během soudního řízení (na následující stránce zvolte příslušnou vlaječku a klikněte na „Moje práva v průběhu soudního řízení“).

Požadování odškodnění od státu (orgánu pro odškodňování nebo jiného orgánu)

Příslušným nástrojem práva EU je směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.

Směrnice o odškodňování požaduje, aby každý členský státy EU vytvořil vnitrostátní režim odškodňování všech obětí úmyslných násilných trestných činů. Podle tohoto právního předpisu mají všechny oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k režimu odškodňování v zemi, na jejímž území byl trestný čin spáchán.

Pro více informací o režimech pro odškodňování, které jsou k dispozici v každé zemi EU klikněte na vlaječku země, ve které byl trestný čin spáchán. Můžete požadovat odškodnění od této země, pokud v ní máte bydliště (vnitrostátní případ), nebo pokud žijete v jiné zemi EU (přeshraniční případ).

Přeshraniční případy

Aby usnadnila obětem úmyslných násilných trestných činů přístup k odškodnění v přeshraničních případech, vytvořila Evropská unie systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány:

  • stanete-li se obětí trestného činu při vašem pobytu v zahraničí (v zemi EU, ve které nemáte vaše bydliště), může podat žádost asistenčnímu orgánu v zemi EU, ve které žijete (soudní atlas ve věcech občanských má vyhledávač dole na stránce pro vyhledání příslušného orgánu v každé zemi EU. Zadejte „Asistenční orgán“).
    Další informace o jednotlivých krocích podnikaných v přeshraničních naleznete zde.
  • Asistenční orgán přeloží a předá žádost rozhodujícímu orgánu v zemi EU, kde byl trestný čin spáchán (v soudním atlasu zadejte „Rozhodující orgán“). Rozhodující orgán odpovídá za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.
  • Více informací o tom, jak bude vaše žádost posouzena rozhodujícím orgánem v zemi EU, kde byl trestný čin spáchán.
  • Asistenční a rozhodující orgány spolu komunikují v jazycích, jež označily za přijatelné. (Informace o přijímaných jazycích najdete podle členského státu orgánu, jemuž byly příslušné informace o případu)

Asistenčním a rozhodujícím orgánům jsou nápomocny ústřední kontaktní body (ve soudním atlasu zadejte „Ústřední kontaktní body“), jež mají podporovat spolupráci mezi orgány, poskytovat pomoc a hledat řešení v přeshraničních situacích.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.