Nacionalni pravosudni sustavi

Rakousko

Ovaj odjeljak sadržava pregled sudova u Austriji.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustav

Pravosuđe je uz zakonodavstvo i izvršnu vlast treći stup vlasti u pravnoj državi. Saveznim ustavnim zakonom (Bundes-Verfassungsgesetz) predviđa se da je uobičajena nadležnost u nadležnosti savezne vlade. Sve pravosudne instance odvojene su od izvršne vlasti. Za to područje sudovanja postoje posebna pravila koja izvršavaju sudski nadzornici bez uputa.

Osim Saveznog ministarstva pravosuđa, austrijsko sudstvo sastoji se od redovnih sudova, ureda javnog tužitelja, zatvora (zatvora i pravosudnih zatvora) i probacijske službe, koju uglavnom pruža privatna ustanova:

  1. Redovni sudovi državne su institucije koje odlučuju o građanskim pravima i obvezama te o optužbama za kazneno djelo u službenom postupku. Oni su utvrđeni zakonom i sastoje se od neovisnih i nepristranih sudaca koji ne mogu biti razriješeni ili premješteni te ih obvezuje samo pravni sustav.
  2. Uredi javnog tužitelja posebna su tijela odvojena od sudova. Ona posebice zastupaju javne interese u provedbi kaznenog pravosuđa. Usmjeravaju preliminarnu istragu, pokreću optužnice i vode kazneni progon u kaznenom postupku. Tužitelji su tijela redovnih sudova.
  3. Zatvori su odgovorni za izvršenje kazni zatvora i izvršenje mjera.
  4. Usluge probnog rada također su dio pravosudnog sustava. Brinu se o osobama s uvjetnim kaznama i zatvorenicima koji su pušteni na uvjetnu slobodu. Te su zadaće u velikoj mjeri preuzela privatna poduzeća, koja podliježu nadzoru saveznog Ministarstva pravosuđa.

Na čelu pravosuđa je savezni ministar pravosuđa; Pridružena je Saveznom ministarstvu pravosuđa, jednom od vrhovnih upravnih tijela savezne vlade. Savezni ministar pravosuđa član je savezne vlade te za svoj odjel ima političku koordinaciju, upravljanje i vrhovni nadzor nad svim povezanim uslugama.

Uz redovne sudove Austrija ima i Ustavni sud i Upravni sud te, od 1. siječnja 2014., upravne sudove. Na saveznoj razini osnovani su Savezni upravni sud i Savezni financijski sud sa sjedištem u Beču, ali i područnim uredima u drugim gradovima. Osim toga, u svakoj je saveznoj zemlji osnovan poseban zemaljski upravni sud. Svi oni nisu dio pravosuđa u Austriji.

Razine redovne nadležnosti

  • Okružni sudovi,
  • Regionalni sudovi (poznati i kao prvostupanjski sudovi)
  • Viši regionalni sudovi (nazivaju se i drugostupanjski sudovi)
  • Vrhovni sud

Pravne baze podataka

Austrijski portal Pravosuđe pruža opće informacije o austrijskom pravosudnom sustavu.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je portalu austrijskog pravosuđa besplatan.

Posljednji put ažurirano: 30/07/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.