Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membru joffru firxa wiesgħa ta' servizzi, li jistgħu jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor.

Madankollu, is-servizzi ċentrali pprovduti mir-reġistri kollha huma li jirreġistraw, jeżaminaw u jaħżnu informazzjoni dwar artijiet u proprjetà, bħal-lokazzjoni u s-sjieda, u biex din l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u klijenti professjonali.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2021

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.