Obdolženci v kazenskem postopku

Grčija

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik. Izvedeli boste tudi, kaj bo odvetnik storil za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako najti odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kako najti odvetnika

Če potrebujete odvetnika in niste v priporu, lahko stopite v stik z odvetniško zbornico v Atenah ali regiji, v kateri bo potekalo sojenje (npr. odvetniško zbornico v Solunu, odvetniško zbornico v Pireju, odvetniško zbornico v Iraklionu itd.).

Če potrebujete odvetnika in ste v priporu, lahko zaprosite policijo ali upravo zapora, naj vam pomaga najti odvetnika ali vas napoti na katero od zgoraj navedenih odvetniških zbornic.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika

Če imate nizke dohodke, lahko dobite brezplačno pravno pomoč. To pomeni, da vam bo dodeljen odvetnik, ki vas bo zastopal. Imenovani odvetnik vas zastopa do konca glavne obravnave ali postopka pred sodiščem iste stopnje in pri morebitni pritožbi zoper njegovo odločitev.

Odvetnik se vam lahko dodeli:

  • med pripravo in vlaganjem obtožb pri nekaterih posebej opredeljenih kaznivih dejanjih;
  • med preiskavo kaznivega dejanja in obravnavo, kadar gre za hujše kaznivo dejanje;
  • med obravnavo, kadar gre za prekrške v pristojnosti tričlanskega sodišča za prekrške, za katere je zagrožena najmanj šestmesečna zaporna kazen;
  • da vloži pritožbo in vas zastopa na obravnavi v pritožbenem postopku pred sodiščem druge stopnje, če vas je sodišče prve stopnje obsodilo na vsaj šestmesečno zaporno kazen;
  • da vloži pritožbo na pravni podlagi, če ste bili obsojeni na najmanj eno leto zaporne kazni;
  • da zahteva ponovno sojenje, če ste bili obsojeni na najmanj šestmesečno zaporno kazen.

Tudi če nimate zelo nizkih dohodkov, ste upravičeni do brezplačne pravne pomoči, če lahko dokažete, da ne morete plačati sodnih stroškov zaradi razlik med življenjskimi stroški v državi članici, v kateri imate stalno prebivališče, in Grčiji.

Za pridobitev brezplačne pravne pomoči in dodelitev odvetnika, ki vas bo zastopal, morate zaprositi pri sodišču, ki bo sodilo v zadevi, ali pri sodišču, ki bo obravnavalo vašo pritožbo ali zahtevo za ponovno sojenje.

To prošnjo morate vložiti 15 dni pred začetkom glavne obravnave ali postopka, pri katerem potrebujete pravno pomoč. Prošnja mora vsebovati kratek opis predmeta glavne obravnave ali postopka, dokazilo o vaši upravičenosti do brezplačne pravne pomoči in vso potrebno dokumentacijo v zvezi z vašim finančnim stanjem (za več podrobnosti glej zakon št. 3226/4-2-2004, Uradni list Α’ 24/2004).

Sorodne povezave

Seznam odvetniških zbornic

Zadnja posodobitev: 27/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.