Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

EJN (w sprawach cywilnych i handlowych) umożliwia nawiązywanie kontaktów przez organy sądowe w państwach członkowskich w celu udoskonalenia współpracy sądowej.