Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Eurojust

Evropská rada vytvořila Eurojust za účelem posílení boje proti závažné organizované trestné činnosti. Eurojust je subjekt, který tvoří státní zástupci, soudci a policejní úředníci s rovnocennými pravomocemi.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Co je Eurojust?

Eurojust je subjektem Evropské unie zřízeným v roce 2002 za účelem podpory a zlepšení koordinace vyšetřování a trestních stíhání mezi příslušnými justičními orgány členských států Evropské unie při řešení závažné přeshraniční a organizované trestné činnosti.

Jaké jsou cíle Eurojustu?

V souvislosti s vyšetřováními a trestními stíháními, která se týkají dvou či více členských států, je cílem Eurojustu podpořit a zlepšit koordinaci mezi vnitrostátními orgány při zohlednění jakékoli žádosti vycházející z příslušného orgánu členského státu a jakékoli informace poskytnuté kterýmkoli subjektem příslušným podle ustanovení přijatých v rámci smluv (Evropskou justiční sítí v trestních věcech, Europolem a úřadem OLAF)

Dalším cílem Eurojustu je zlepšit spolupráci příslušných orgánů, zejména usnadněním výkonu mezinárodní vzájemné právní pomoci a provádění evropských zatýkacích rozkazů.

Eurojust rovněž podporuje příslušné orgány s cílem zlepšit efektivnost vyšetřování a trestních stíhání. Může pomoci při vyšetřováních a trestních stíháních mezi členským státem a nečlenským státem nebo členským státem a Komisí ohledně trestných činů týkajících se finančních zájmů Evropské unie.

Eurojust posiluje efektivitu vnitrostátních orgánů činných v trestním řízení při řešení závažné přeshraniční a organizované trestné činnosti, např. terorismu, obchodování s lidmi, obchodu s drogami, podvodu a praní špinavých peněz, za účelem rychlého a účinného předvedení pachatele před soud.

Jak Eurojust funguje?

Eurojust plní své úkoly prostřednictvím svých národních členů nebo jako kolegium. Má pravomoc požádat příslušné vnitrostátní orgány, aby zahájily vyšetřování nebo stíhání určitých trestných činů; aby souhlasily s tím, že jeden z nich je schopen vést lépe vyšetřování nebo stíhání určitých činů; aby koordinovaly příslušné orgány; aby sestavily společný vyšetřovací tým; nebo aby Eurojustu poskytly informace, které jsou nezbytné k plnění jeho úkolů.

Eurojust zajišťuje výměnu informací mezi příslušnými orgány a pomáhá jim v poskytování co nejlepší koordinace a spolupráce. Eurojust rovněž spolupracuje s Evropskou soudní sítí, Europolem a úřadem OLAF. Eurojust nabízí logistickou podporu a může organizovat a usnadňovat koordinační zasedání mezi justičními orgány a policejními orgány různých států, aby pomohl vyřešit právní otázky a praktické problémy.

Jaké je složení Eurojustu?

Eurojust je složen z 28 národních členů, jeden z každého členského státu EU. Národní členové jsou vysláni v souladu s jejich příslušnými právními systémy a mají trvalé sídlo v Haagu. Národními členy jsou služebně starší, zkušení státní zástupci, soudci, či policejní důstojníci s rovnocennými pravomocemi. Některým národním členům pomáhají zástupci, asistenti či vyslaní národní odborníci.

Posílení Eurojustu

Dne 4. června 2009 přijala Rada nové rozhodnutí, kterým se posiluje Eurojust. Mezi cíli nového rozhodnutí o posílení Eurojustu je:

  • vytvoření společného minimálního základu pravomocí národních členů
  • vytvoření stálého koordinačního mechanismu
  • zlepšení předávání informací Eurojustu
  • zlepšení vnitrostátního základu Eurojustu
  • posílení vztahu mezi Eurojustem a Evropskou soudní sítí (EJS)
  • posílení justiční spolupráce se zeměmi mimo EU tím, že je Eurojustu umožněno, aby vyslal do těchto zemí styčné soudce/státní zástupce, a posílení spolupráce s jinými subjekty, jako je Europol, OLAF a Frontex.

Návrh nařízení o Eurojustu byl přijat dne 17. července 2014. Cílem bylo zvýšit operativní účinnost Eurojustu. Jednání o návrhu stále probíhají.

Související internetové odkazy

Eurojust

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.