Automatizuotas tvarkymas

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, teismo procesą galima pradėti internetu, naudojantis Austrijos e. teisingumo (vok. ERV) platforma. Tačiau tam reikia užsiregistruoti vienuose iš kelių tarpuskaitos namų, perduodančių įvestą informaciją teisingumo sistemai. Registracija nėra nemokama. Bazinis mokestis yra maždaug 20,00 EUR per mėnesį, dar taikomas maždaug 0,30 EUR mokestis už informacijos įkėlimą. Registruotas laiškas Austrijoje kainuoja apie 3,00 EUR.

Įkelti informaciją taip pat galima per nemokamą informacijos įkėlimo sistemą naudojantis piliečio kortele. Tačiau, kitaip negu Austrijos e. teisingumo platformoje, joje teikiama tik vienakryptė paslauga.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Austrijos e. teisingumo sistemoje yra sudaryta galimybė teismams ir prokuratūroms palaikyti internetinį ryšį su proceso šalimis taip pat, kaip ir popierine forma. Ši sistema gali būti naudojama visų rūšių procesui. Tokio proceso, kurį visada būtų privaloma pradėti internetu, nėra.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Paslauga prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Ieškinio pagrindai ir visi ieškiniui reikalaujami procesiniai duomenys turi būti įkelti nurodytu XML formatu (arba kaip šio formato PDF priedėlis).

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Duomenų perdavimas per Austrijos e. teisingumo platformą apsaugotas https protokolu. Visų dalyvaujančių proceso šalių autentiškumui nustatyti naudojami sertifikatai. Serverių tarpusavio ryšys taip pat grindžiamas sertifikatais. Papildomas saugumas užtikrinamas reikalaujant, kad vartotojai užsiregistruotų tam tikroje prieigos vietoje (žr. 1 punktą).

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Žr. 5 punktą (sertifikatai). Elektroninių parašų nereikalaujama. Centrinė laiko žyma prieinama tik įvesties įrašams į žemės registrą, patvirtinant, kad dokumentas gautas ir pateikimas galioja.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Teismo mokesčiai už duomenų įkėlimą internetu sumokami tiesioginio debeto būdu. Paprastai mokesčiai ir už internetu, ir už popierine forma pradedamą procesą yra vienodi. Tam tikrais atvejais duomenų pateikimui elektroniniu būdu taikoma nuolaida.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Internetinio ir popierinio varianto skirtumų nėra. Civilinio proceso teisės normos vienodai taikomos ir Austrijos e. teisingumo platformoje vykdomam procesui. Net jeigu ieškiniai ir nebuvo pateikti internetu, atsiimti juos galima internetu.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Taip, internetu galima pateikti atsiliepimus į ieškinį, apeliacinius skundus ir kt. Naudotis Austrijos e. teisingumo platforma apskritai nėra privaloma, tačiau ja privalo naudotis advokatai, notarai, bankai, draudimo bendrovės, socialinės apsaugos fondai, Federalinė finansų agentūra (vok. Finanzprokuratur) ir advokatų tarybos.

Tam tikromis aplinkybėmis e. teisingumo platforma naudotis privalo ekspertai ir vertėjai.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Civilinio proceso teisės normos vienodai taikomos ir Austrijos e. teisingumo platformoje vykdomam procesui.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Civilinio proceso teisės normos vienodai taikomos ir Austrijos e. teisingumo platformoje vykdomam procesui.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Taip, visų rūšių dokumentai teismams gali būti teikiami per Austrijos e. teisingumo sistemą. Oficialių dokumentų originalus elektroniniu būdu netgi galima pateikti su žemės registru ir įmonių registru susijusiuose procesuose.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Taip, per Austrijos e. teisingumo platformą.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip, per Austrijos e. teisingumo platformą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taip, per Austrijos e. teisingumo platformą.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Taip, per Austrijos e. teisingumo platformą.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Taip, proceso šalys ir jų teisiniai atstovai gali internetu peržiūrėti bylų registre esančius visų civilinių ir vykdymo užtikrinimo procesų duomenis, tačiau tik savo bylų. Peržiūros teisės patikrinamos naudojant kiekvienam peržiūros teises turinčiam asmeniui priskirtą unikalų adreso kodą.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.