Automatizuotas tvarkymas

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Automatinis administravimas galimas, kai teikiami prašymai išduoti šaukimus dėl neginčijamų reikalavimų, teisinės pagalbos prašymai (ir prašymai paskirti advokatą arba valstybės skirtą teisinę pagalbą teikiantį advokatą, taip pat advokatų prašymai valstybei kompensuoti mokesčius ir išlaidas), prašymai užtikrinti vykdymą (privatinės teisės prašymai užtikrinti, kad remiantis apygardos teismo (suom. käräjäoikeus) nutartimi arba sprendimu būtų išieškomos skolos).

Suomijoje nėra proceso, kuris būtų prieinamas tik internetu.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Ši priemonė prieinama visą laiką.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

XML šablonu gali naudotis įmonės ir organizacijos, dažnai teikiančios prašymus išduoti šaukimą. Piliečiai ir verslo subjektai gali naudotis atskira elektronine internetine forma.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Suomijos teismų automatinio administravimo priemonė apsaugota koduotu https perdavimo protokolu. Teismų pateikiami duomenys laikomi saugiame serveryje, iš kurio suinteresuotosios šalys gali atsisiųsti savo dokumentus.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Norėdami atsisiųsti bylas iš saugaus serverio, vartotojai turi prisijungti.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Už elektroninius procesus imami tie patys mokesčiai kaip ir už neelektroninius.  Kiekvieno proceso pabaigoje apygardos teismai paima mokesčius iš prašymų teikėjų ir ieškovų. Mokesčio dydis priklauso nuo bylos pobūdžio ir proceso sudėtingumo.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Elektroniniams procesams taikomi tie patys principai kaip ir tradicinėmis, neelektroninėmis, priemonėmis pateiktiems ieškiniams.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Atsakovai gali pateikti atsiliepimus internetu, tačiau naudoti interneto neprivaloma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Civilinėse bylose elektroniniai ir neelektroniniai procesai nesiskiria.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Civilinėse bylose elektroniniai ir neelektroniniai procesai nesiskiria.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Taip.  Prašymai išduoti šaukimą, atsiliepimai į ieškinius ir kiti teismo dokumentai taip pat gali būti teismams siunčiami e. paštu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Dokumentai, kurių gavimo nereikia patvirtinti (atsiliepimai į ieškinius, šaukimai į parengiamuosius ir pagrindinius posėdžius, supaprastinto arba pagreitinto proceso sprendimai), suinteresuotosioms šalims gali būti siunčiami e. paštu.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Pateikus prašymą, teismo sprendimai suinteresuotosioms šalims gali būti siunčiami elektroniniu būdu.  Gavėjas arba jo atstovas turi prisijungti, kad atsisiųstų teismo sprendimus iš internetinės sistemos.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Elektroniniu būdu teikti apeliacinių skundų šiuo metu neįmanoma.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Prašymai išieškoti priteistas skolas gali būti teikiami elektroniniu būdu. Automatinis administravimas galimas, kai teikiami privatinės teisės prašymai remiantis apygardos teismo nutartimi arba sprendimu išieškoti skolas.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Taip. Jeigu procesas buvo pradėtas internetu, ieškovai savo bylų nagrinėjimo eigą gali stebėti prisijungę prie internetinės sistemos.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.