Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Tietoa eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn maksuista, käytettävissä olevista maksukeinoista ja maksamisen jälkeisistä vaiheista eri jäsenvaltioissa.

Jos suunnittelet turvautumista vähäisiä vaatimuksia koskevaan eurooppalaiseen menettelyyn, ota huomioon siihen liittyvä käsittelymaksu. Lisätietoja maksusta, käytettävissä olevista maksutavoista ja siitä, mitä maksun jälkeen tapahtuu jne. valitsemalla asianomaisen kansallisen lipun, joka on lueteltu muualla tällä sivulla.

Päivitetty viimeksi: 07/07/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.