Európsky justičný atlas v občianskoprávnych veciach

Táto časť Európskeho justičného portálu je koncipovaná ako jednotné kontaktné miesto v oblasti praktických informácií týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach.