Kā iesniegt lietu tiesā

Kā rīkoties pēc tam, kad esat noskaidrojis kompetento dalībvalsti un tiesu, kam ir piekritīga jūsu lieta?

Ja vēlaties iesniegt prasību tiesā, atcerieties, ka jums būs jāievēro attiecīgās dalībvalsts procesuālie noteikumi. Tie ir dažādi atkarībā no veida, kādā lietu nodod tiesai, bet to galvenais nolūks ir palīdzēt prasības iesniedzējam izklāstīt attiecīgos faktiskos un tiesiskos apstākļus pietiekami skaidri un pilnīgi, lai ļautu tiesai novērtēt lietas pieņemamību un būtību.

Veidi, kādā lietas nodod tiesai, dažādās dalībvalstīs atšķiras. Arī vienā dalībvalstī pastāv atšķirības, kas ir atkarīgas no pieteikuma veida un iesniegšanas apstākļiem, kā arī no tiesas veida. Lai dažās tiesās ierosinātu konkrētas lietas, jums var lūgt aizpildīt veidlapu vai arī apkopot pilnīgu informāciju par lietu. Dažos gadījumos to var izdarīt mutiski.

Šīs atšķirības skaidrojamas ar faktu, ka arī strīdi, ko iesniedz izskatīšanai tiesās, ir ļoti dažādi, un to izšķiršana var būt vairāk vai mazāk sarežģīta. Noteikti jāpārliecinās, ka visi vajadzīgie dokumenti ir iesniegti, jācenšas atvieglot tiesneša darbu, jāļauj otrai pusei pienācīgi sevi aizstāvēt un jānodrošina netraucēta visa procesa virzība.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Ja esat iesaistīts tiesas procesā, kurā visi lietas fakti nav saistīti ar vienu dalībvalsti, noskaidrojiet, kurus tiesību aktus tiesa piemēros, pieņemot lēmumu.

Lapa atjaunināta: 03/04/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.