Dedovanje

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) št. 650/2012

Splošne informacije

Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju državljanom olajšuje urejanje pravnih vprašanj v zvezi z mednarodnim dedovanjem.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem in Irskem.

Uredba se uporablja za dedovanje po osebah, ki umrejo 17. avgusta 2015 ali po tem datumu. Zagotavlja, da določeno zapuščinsko zadevo usklajeno obravnava en sam pristojni organ v skladu s pravom ene države članice, državljani pa lahko izberejo, da se za njihovo dedovanje uporabi pravo države, katere državljani so.

Uredba prav tako uvaja evropsko potrdilo o dedovanju. To je dokument, ki ga izda organ, ki obravnava zapuščinsko zadevo, z njim pa lahko dediči, volilojemniki, izvršitelji oporok in upravitelji zapuščine dokazujejo svoj status ter uveljavljajo pravice in pooblastila v drugih državah članicah brez kakršnega koli posebnega postopka.

Komisija je 9. decembra 2014 sprejela Izvedbeno uredbo, ki določa obrazce, ki se uporabljajo v skladu z uredbo o dedovanju:

Evropski portal e-pravosodje omogoča spletno izpolnjevanje in pripravo obrazca V v obliki PDF (evropsko potrdilo o dedovanju).

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

Vodnik za državljane : poenostavitev mednarodnega dedovanja z zakonodajo EU

Zadnja posodobitev: 17/03/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.