Informace pro občany

Přístup občanů EU k aktuálním tematickým stránkám a publikacím o pomoci v občanském a obchodním právu

Jak může EJS (občanské a obchodní věci) pomáhat občanům

EJS (občanské a obchodní věci) zjednodušuje vztahy mezi vnitrostátními justičními orgány, z čehož mají prospěch lidé, jichž se týkají přeshraniční občanskoprávní a obchodní věci.

EJS (občanské a obchodní věci) pomáhá zlepšit účinný přístup ke spravedlnosti následujícími způsoby:

  • poskytuje občanům přímo velké množství informací o evropském, vnitrostátním i mezinárodním občanském a obchodním právu pomocí stránek věnovaným konkrétním tématům, jež jsou k dispozici zde,
  • vzniká rovněž řada publikací, zejména pro občany, týkající se specifických právních nástrojů Unie.
Poslední aktualizace: 20/11/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.