Informácie pre občanov

Prístup pre občanov EÚ k tematickým stránkam a publikáciám o pomoci v oblasti občianskeho a obchodného práva

Ako môže EJS (pre občianske a obchodné veci) pomôcť občanom

Sieť EJS (pre občianske a obchodné veci) uľahčuje vzťahy medzi vnútroštátnymi justičnými orgánmi, z čoho majú úžitok osoby, ktorých sa týkajú občianske a obchodné súdne konania s cezhraničným prvkom.

Sieť EJS (pre občianske a obchodné veci) pomáha zlepšiť účinný prístup k spravodlivosti týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom stránok venovaným konkrétnym témam (k dispozícii tu) poskytuje občanom široké spektrum informácií o európskom, vnútroštátnom a medzinárodnom občianskom a obchodnom práve.
  • Sieť EJS (pre občianske a obchodné veci) takisto vypracovala viaceré publikácie, a to najmä príručky pre občanov o konkrétnych právnych nástrojoch Únie.
Posledná aktualizácia: 21/11/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.