Restricții privind succesiunile - norme speciale

Informații de la nivel național privind regulile specifice care se aplică anumitor bunuri imobile, anumitor întreprinderi sau altor categorii speciale de bunuri

Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat o serie de fișe informative cu privire la normele speciale existente în dreptul intern ce impun restricții cu privire la succesiunile care au ca obiect, de obicei, următoarele active:

  • anumite tipuri de bunuri imobile
  • anumite tipuri de întreprinderi
  • alte categorii speciale de bunuri.

Din motive economice, familiale și/sau sociale, aceste norme restrâng succesiunile care implică astfel de active.

Acestea se aplică unei succesiuni în temeiul dreptului intern care impune astfel de restricții, indiferent de legea privind succesiunile.

Pentru a consulta o fișă informativă privind dreptul intern care impune restricții cu privire la succesiuni sau care afectează anumite active, vă rugăm să faceți clic pe drapelul național corespunzător de pe această pagină.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.