Proċeduri tal-qorti

Sib informazzjoni dwar il-proċeduri legali f’kawżi ċivili u kriminali

Uri aktarUri inqas

Meta jkollok involviment f’kawżi ċivili u kriminali, inti għandek id-drittijiet. Kull kawża trid titressaq quddiem qorti kompetenti u trid taderixxi ma’ proċeduri u limiti ta’ żmien.