Jūsų teisės

Įvairūs informaciniai tinklalapiai, susiję su ES piliečių teisėmis

Rodyti daugiauRodyti mažiau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir valstybių narių konstitucinės sistemos užtikrina ES piliečių pagrindines teises. Jeigu esate atsakovas su teisėmis susijusioje baudžiamojoje byloje ES, turite teisę žinoti savo teises kiekvienoje ES šalyje kiekvienu proceso etapu nuo tyrimo etapo iki po bylos išnagrinėjimo. Jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, vykstant procesui galite sužinoti apie savo teises, ar turite teisę gauti kompensaciją, o jeigu jums leista taikyti apsaugos priemones, – kaip perkelti šias teises keliaujant ar persikeliant į kitą ES šalį.