Jūsu tiesības

Dažādi informatīvi materiāli par ES iedzīvotāju tiesībām

Rādīt vairākRādīt mazāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu konstitucionālās sistēmas garantē ES iedzīvotāju pamattiesību aizsardzību. Personai, kas Eiropas Savienībā ir iesaistīta kriminālprocesā apsūdzētā statusā, ir tiesības zināt savas tiesības ikvienā ES dalībvalstī saistībā ar ikvienu procesa stadiju – no izmeklēšanas stadijas līdz iztiesāšanai un pēc tās. Persona, kurai kriminālprocesā ir cietušā statuss, var noskaidrot savas tiesības procesa gaitā, to, vai viņai pienākas kompensācija, un – aizsardzības pasākumu piemērošanas gadījumā – kā iespējams to nodrošināt, ja persona ceļo vai pārceļas uz dzīvi citā ES dalībvalstī.