Odborná příprava, soudní sítě a agentury

Justiční vzdělávání a profesní sítě

Zobrazit víceZobrazit méně

Součástí evropského justičního vzdělávání je vzdělávání právníků ve hmotněprávních a procesních předpisech EU a zlepšování jejich znalostí a informovanosti o vnitrostátních soudních systémech v jiných členských státech. Přednostně jsou vzděláváni soudci a státní zástupci, kteří odpovídají za prosazování práva Evropské unie. Evropské justiční vzdělávání je však rovněž zásadní pro ostatní právnické profese, jako jsou např. soudní zaměstnanci, právníci, advokáti, exekutoři, notáři a mediátoři. V závislosti na profesních a konkrétních potřebách se mohou právníci obrátit na některou síť či organizaci, které organizují příslušné vzdělávání.